Archive for the ‘ Jægerstenalder ’ Category

På stranden i stenalderen ved motorvejen

Man har i de forrige indlæg kunnet læse, at Silkeborg Museum er gået i gang med udgravningen af en større stenalderlokalitet i forbindelse med motorvejsbyggeriet ved Silkeborg Langsø. Vi er nu nået så langt, at der umiddelbart begynder at tegne sig et billede af en kontinuerlig bebyggelse i undersøgelsesområdet. Fra jægerstenalderen er der en masse flintafslag fra tilvirkning af oldsager. Flinten ligger spredt omkring to ildsteder. Videre udgravning vil forhåbentlig afsløre, om også sidstnævnte kan dateres til jægerstenalderen. Fra bondestenalderen er der indtil nu spor af to bopladser.

Udgravningen tæt ved Silkeborg Langsø afdækker i øjeblikket søbredden af en af stenalderens strande. Der er en vis sammenhæng mellem den kommende motorvej og stenalderlokaliteten, nemlig den, at Gudenåen har fungeret som en slags motorvej i stenalderen. Man har på åen transporteret handelsvarer, mennesker og ideer frem og tilbage mellem det midtjyske og Kattegat.

Her ser vi Mette der holder et lerkarskår fra bondestenalderen frem. Lerkarskåret kommer fra en nedgravning ved siden af et hus fra samme periode.

Foreløbigt er der spor af et hus, som ligger ned til langsøens udmunding. Et sted hvor man kan forestille sig, at der har boet en familie omkring 3500 f.Kr. På dette tidspunkt i oldtiden er det en ganske ny ting at bo på det samme sted i længere perioder. Dvs. at man i jægerstenalderen, tiden før 4000 f.Kr., levede et nomadisk liv hvor man flyttede rundt fra sæson til sæson. Livet i bondestenalderen skal nok opfattes som en gradvis overgang til at have et fastere tilhørsforhold til et område, hvor man dyrkede sine marker og opdrættede sit kvæg. Vi har været så heldige, at stenalderfolket også har efterladt noget af deres husgeråd i form af lerkarskår, som vi datere en af bopladserne med.

På stranden i stenalderen, eller søbredden, lå altså et hus hvis beboere havde let adgang til stenalderens motorvej, Gudenåen. Og i de følgende uger vil vi fortælle mere om resultaterne af vores søgen efter de spor, de har efterladt os.

Reklamer

Usynlig stenalder ved Silkeborg Langsø

Udgravningsholdet består for tiden af arkæologerne Kaj F. Rasmussen vores IT specialist fra Århus, Peter Bye-Jensen også fra Århus der er vores flintekspert, Kirsten Nellemann Nielsen, Århus, der er middelalderarkæolog, men en erfaren udgraver af bondestenalderens bopladser, Julie Lolk, Ormslev, der er vores illustrator og  Kurt Glintborg Overgaard, Højslev K., der er udgravningsleder.

Udgravningsholdet består p.t. af, fra venstre Kaj Fredsgaard Rasmussen, Peter Bye-Jensen, Kirsten Nellemann Nielsen, Julie Lolk og Kurt Glintborg Overgaard.

Det er nu en uge siden vi begyndte udgravningen, og resultaterne har indtil videre været gode. Vi har allerede fundet en del stolpehuller og gruber. Især to koncentrationer af stolpehuller ser lovende ud. Mon ikke vi her finder en hustomt eller to?

Da vi gravede teglovnen fra 1800 tallet på den modsatte side af søen, var sporene efter bygningen tydelige. Modsat forholder det sig med spor efter huse o. a. fra stenalderen. Tit ses f. eks. stolpehullerne kun som en svag, mørk farvning af undergrundssandet. Når stolpehullet er blevet snittet, ses det ofte, at stolpehullet er betydeligt større end det så ud i fladen. Samme forhold gør sig gældende ved affaldsgruberne. Bedst som man tror gruben er tømt og man nu graver i undergrunden kan der komme fund. Kirsten prøvede det i mandags, da hun snittede en affaldsgrube. I hvad der lignede rent undergrundssand dukkede pludseligt en 9 cm lang, smal flække op. Flækken, der er intakt hører muligvis til bebyggelsen fra jægerstenalderen.

Reklamer